Na krzeszowskim rynku

Katarzyna Zamoyska z księstwa Ostrogskich wyjednała dla Krzeszowa przywilej od Władysława IV nadający mu prawa miejskie w 1640 roku. Obelisk postawiony w czasach Królestwa Polskiego na cześć cara, w II Rzeczpospolitej został poświęcony marszałkowi Piłsudskiemu, po II wojnie światowej miejsce Piłsudskiego zajeli Marks, Engels i Lenin, dziś to miejsce jest puste.